الیاس صادقی

یک کاسب اما جدا شده‌ام از کسبم با آمدن تحریم و کرونا دو مهمان ناخوانده

0 حمایتگر

نمی‌دونم عزیز جان زن و بچه آن در حالت خوابیده روی سرت به خاطر شرمندگی بیش آنها به حالت گریسته‌اند یا نه خدا نکند دیگر نمی‌خواهم بشنوم حتی برای ما نت مسلمانان هم چنین پیش نیاید

الیاس صادقی رو چای مهمون کن

قیمت هر فنجان
5,000 تومان

بدون نیاز به ثبت نام